گردونه ی عباس اسعدی گروه صنعتی سهند شیمی
عباس اسعدی (پست)

عرضه، تولید و فروش تولوئن سهند شیمی

تولوئن هیدروکربنی آروماتیک با فرمول شیمیایی C6H5CH3 یا C7H8 است. این ماده که شامل یک گروه متیل متصل به حلقه بنزنی است دارای خواصی مشابه بنزن ولی بسیار کم خطرتر از این ماده است. تولوئن جزء حلال های آروماتیک می باشد. کاربرد تولوئن : تولوئن (متیل‌بنزن یا فنیل‌متان)، مایعی صاف و نامح بیشتر ..

 |